yogamodify2020toplogga

FAQ kundaliniyoga

 

Vad är en kriya?

Ordet kriya betyder en medveten handling. I kundaliniyogan är en kriya en bestämd sekvens av yogapostitioner i en förutbestämd ordning som tillsammans ger en specifik effekt. Det finns kriyor med olika teman och med specifika egenskaper och syften. 

Vad är en mudra?

En mudra är en handposition som påverkar ditt energiflöde och din inre kemi i hjärnan. Genom att använda sig av olika positioner på händerna påverkas hela kroppen.

Vad menas med sadhana?

Sadhana är din egen morgonrutin och din egen stund med yoga. själv eller tillsammans med andra. Sadhana görs helst i gryningen varje dag, när ditt eget sinne är lugnt och din egen fokus blir större.

Varför tonar vi in och ut?
Mantrat vi tonar in med ”Ong Namo Guru Dev Namo” betyder ”jag bugar för den allomfattande visdomen, jag bugar för visdomen inom mig”. 

Intoningen skapar medvetenhet i vår kropp och ”kopplar upp oss mot gyllene länken. Denna länk hjälper vårt lärande och hjälper kroppen att ta till sig den nya kunskapen vi lär vår kropp.

Intoning är även en signal till vår kropp att vi ska lämna vardagen utanför och fokusera medvetet på yogan – här och nu.

 Vi tonar ut med mantrat ”Sat Nam” som betyder ”jag är sann” eller ”sanning är min identitet”. Uttoningen är även en signal till vår kropp att det är dags att återvända till vardagen, men ta med känslan som yogapasset gav dig in i din vardag.

Varför ska vi vara barfota när vi yogar?
I fötterna slutar många energibanor (72 000) som går genom hela kroppen och vi har punkter för varje organ i våra fötter. Genom den direkta kontakten mot underlaget stimulerar vi hela vårt nervsystem och alla organ i kroppen.

Varför vilar vi efter varje yogapass?
I vilan går vi in i en avslappningsfas där vi tar tillvara på yogapasset som vi just har utfört. Vilan är jätteviktig och ska helst vara minst 10 minuter lång. Man ska helst ligga på rygg med handflator vända uppåt mot taket. Under vilan stärkts ditt nervsystem och du tar till dig nya färdigheter.

Vad är kundaliniyoga?
Kundaliniyoga är en av de äldsta yogaformerna som stärker och balanserar alla delar av dig. Den brukar också kallas för medvetenhetens yoga. 

Vad skiljer kundaliniyoga från andra yogaformer?
Kundaliniyoga är en dynamisk form av yoga där en klass är uppbyggd på samma sätt läs mer under yogaklass. Kundaliniyogan fokuserar på medveten andning, ögonfokus, olika handställningar och positioner. Alla kan vara med på alla klasser utifrån sin egen förmåga. Det finns inga pass som inte kan göras om man är nybörjare och det är din egen förmåga som bestämmer svårighetsgraden. Det finns inga prestationskrav och inga förkunskaper behövs. Din lärare guidar dig genom passet. Behöver du anpassa positionerna får du hjälp av din lärare. Det finns inga positioner med huvudstående i kundaliniyoga.

Vad betyder ett visst mantra och vad är mantra? 

Mantran är speciella ljudkombinationer som har exakta effekter. De flesta mantran i kundaliniyogan är på språket Gurmukhi men det finns även på engelska, sanskrit och andra språk. Mantran förändrar sinnets mönster och hjärnans kemi genom vibrationerna som finns i ljudströmmen och genom att tungan berör olika punkter i gommen. Mantran höjer och förändrar medvetenheten genom vibrationerna, deras betydelser och den rytmiska repetitionen. An rytmiska repetitionen.